Komentované prohlídky

Na počátku 80. let vyhlásila organizace UNESCO 18. duben Mezinárodním dnem památek a sídel. Jedním z hlavních cílů tohoto dne je zvýšit povědomí o památkách a historii míst, která jsou součástí každodenního života veřejnosti. Stejně jako v minulých letech se i letos rozhodl městský obvod Ostrava-Jih k připomínce Mezinárodního dne památek a sídel připojit.

O víkendu 13. a 14. dubna 2019 se uskuteční osm bezplatných komentovaných vycházek, na kterých průvodci Jan Lenart, Tomáš Majliš a Petr Přendík představí zájemcům historii a zajímavá místa našeho obvodu. Každá prohlídka má omezenou kapacitu 50 míst. Součástí prohlídek bude také možnost navštívit interiéry vybraných historických objektů. Délka každé z prohlídek bude přibližně 90 minut. Vstupenky je nutné si dopředu rezervovat na emailové adrese petr.prendik@ovajih.cz, na tel. č. 605 292 238 nebo si je vyzvednout přímo na informacích radnice Ostrava-Jih.

Prohlídky od roku 2016 – přehled

Městský obvod Ostrava-Jih již v roce 2016 připravil sérii komentovaných prohlídek. Zájemci tak poznali historii Bělského lesa, starého Zábřehu, Výškovic a Hrabůvky, ale také moderních panelových sídlišť, která se budovala od 60. let 20. století.

Pro rok 2017 připravil městský obvod znovu komentované prohlídky obvodu, tentokrát i se zpřístupněním vybraných interiérů, které mají co dočinění s historií jednotlivých částí obvodu. Prohlídkových tras bylo osm. Novinkou byla trasa nazvaná Zábřeh od pravěku do 2. světové války.

Nové okruhy nastoupily na scénu také v roce 2018. Krom klasických prohlídek věnujícím se nejstarší historii částí obvodu byly zařazeny trasy Zábřežské kříže, kapličky a kostely, Stará Místecká a Sídliště Stalingrad. Návštěvníci měli možnost opět nahlédnout do jindy nepřístupných objektů a míst.

Prohlídky 2019

Novinkou mezi okruhy v roce 2019 bude trasa vedoucí skrz haldu v Hrabůvce. Příznivci starého Zábřehu zase poznají historii obce v dlouhém 19. století prostřednictvím kroniky pátera Josefa Bilčíka, který nám zanechal významné písemné svědectví o Zábřehu při jeho přerodu z agrární obce na průmyslovou periferii.