Sobota 21. 4. 2018

Starý Zábřeh

Sobota 21. dubna 2018 v 9:00 (Petr Přendík)

Sraz: v parku před kostelem Navštívení Panny Marie

Popis: vycházka historickým centrem Zábřehu, která přiblíží jeho dějiny a nejvýznamnější objektyTrasa prohlídky bude věnována všeobecným dějinám Zábřehu.

Historické jádro Zábřehu má své počátky dávno ve středověku. První písemné zmínky o Zábřehu pocházejí z konce 13. a 14. století. V rámci dnešního městského obvodu Ostrava-Jih patřil Zábřeh k nejrozvinutější oblasti vymezeného území. V minulosti zde vznikla tvrz, kostel sv. Marka, katastrem Zábřehu se táhla síť rybníků. Ryze zemědělská etapa dějin Zábřehu končí rokem 1887, kdy jeho území proťala železniční vlečka Svinov – Vítkovice. V jejím okolí začala vznikat řada průmyslových objektů. Obě světové války zasáhly do dějin Zábřehu. Po válce začínají v Zábřehu vznikat sídliště, jejichž stavba skončí až na počátku 90. let. Původní historické jádro se tak ocitlo obklopení panelových souborů. I přes to přese všechno nalézáme v Zábřehu stopy historie téměř na každém kroku. Komentovaná vycházka se bude snažit na tyto pozůstatky upozornit. Součástí prohlídky bude také návštěva hasičské zbrojnice a bývalé zábřežské radnice.

Jubilejní kolonie

Sobota 21. dubna v 11:00 – (Tomáš Majliš)

Sraz: před Komorním klubem v Jubilejní kolonii

Popis: vycházka reprezentativní Jubilejní kolonií, kterou vystavěly Vítkovické železárny v letech 1921–1950 pro své dělníky

Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie přiblíží zájemcům historii její výstavby v jednotlivých stavebních etapách. Dělnická kolonie, stavěná Vítkovickými železárnami, byla budována v letech 1921–1950. I když byla na konci 20. století v zchátralém stavu, dnes po dlouholeté rekonstrukci tvoří jednu z chloub obvodu. V současnosti je 23 objektů zástavby chráněno statusem kulturní památky. Během prohlídky se zájemci seznámí také s historií dělnického bydlení na Ostravsku, otázkou školství, hygieny, místního společenského života a s tématy navazujícími na blízké okolí.

Kostely, kříže a kapličky starého Zábřehu

Sobota 21. dubna 2018 ve 14:00 –  (Petr Přendík)

Sraz: autobusová zastávka Pískové doly

Popis: Vycházka za zábřežskými sakrálními památkami spojená s prezentací dobových snímků obce a s návštěvou kostela Navštívení Panny Marie

Starý Zábřeh byl až do 80. let 19. století zemědělskou obcí. Církevní život zde má hluboké kořeny. Víme, že již v 16. století zde stál dřevěný kostel, jenž byl na počátku 19. století nahrazen zděným kostelem Navštívení Panny Marie, který zde stojí dodnes. V Zábřehu však najdeme daleko více církevních památek – dvě kapličky, Husův sbor a soubor tří kamenných křížů. Komentovaná prohlídka, která návštěvníky provede napříč Zábřehem se zaměří i na památky dávno zaniklé. Zájemci zhlédnou zmizelé objekty na velokoformátových fotografiích. V závěru prohlídky navštívíme kostel Navštívení Panny Marie, v němž proběhne také prezentace zdejších varhan.

Bělský les

Sobota 21. dubna v 16:00 – (Tomáš Majliš)

Sraz: na okraji Bělského lesa před restaurací Dakota

Popis: vycházka lesním porostem, který patří k největším městským lesům v ČR, přiblíží historii prostoru, který dnes slouží zejména k rekreaci

Vycházka jedním z největších městských lesů v České republice, který se stal v průběhu 20. století místem výletů tisíců Ostravanů. Během vycházky si přiblížíme místa spojená s historií zdejších kasáren a válečnou historií 2. světové války. Seznámíte se se systémem čerpání pitné vody pro město Ostravu a s historií zdejšího vodárenství. Věnovat se budeme také rekreační úloze lesa a představíme si minulost zdejších výletních restaurací. Součástí prohlídky bude také návštěva staré pískovny a místa plánované bitvy prusko-rakouské války. Prohlídka přiblíží také historii zdejší ozdravovny Vítkovických železáren a s ní spojenou minulost studánky s kaplí.