Bělský les

Sobota 21. dubna v 16:00 – (Tomáš Majliš)

Sraz: na okraji Bělského lesa před restaurací Dakota

Popis: vycházka lesním porostem, který patří k největším městským lesům v ČR, přiblíží historii prostoru, který dnes slouží zejména k rekreaci

Vycházka jedním z největších městských lesů v České republice, který se stal v průběhu 20. století místem výletů tisíců Ostravanů. Během vycházky si přiblížíme místa spojená s historií zdejších kasáren a válečnou historií 2. světové války. Seznámíte se se systémem čerpání pitné vody pro město Ostravu a s historií zdejšího vodárenství. Věnovat se budeme také rekreační úloze lesa a představíme si minulost zdejších výletních restaurací. Součástí prohlídky bude také návštěva staré pískovny a místa plánované bitvy prusko-rakouské války. Prohlídka přiblíží také historii zdejší ozdravovny Vítkovických železáren a s ní spojenou minulost studánky s kaplí.