Bělský les od středověku po současnost

Sobota 9. října v 16:00

sraz na parkovišti naproti restaurace Dakota na Plzeňské ulici

Komentovaná vycházka připomíná historii největšího městského lesa v ČR. Pozornost je věnována středověkým a raně novověkým zápisům týkajících se lesa. Zazní také ukázky obrazu ,,Běláku“ z meziválečného období. Neopomeneme ani časy druhé světové války, tramvajovou trať, rybníky, prameny, studánky a zaměříme se také na minulost i současnost starobělských Lurd. Navštívíme také nejstarší strom v lese. Společná vycházka končí u bývalé léčebny Vítkovických železáren, tzv. rekonvalescentu.