JUBILEJNÍ KOLONIE

Neděle 20. září 2020 v 16:00 – (průvodce Petr Lexa Přendík)

Sraz: u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie (před pobočkou Knihovny města Ostravy)

Kapacita: 60 osob.

Anotace: vycházka reprezentativní Jubilejní kolonií, kterou vystavěly Vítkovické železárny pro své dělníky v letech 1921–1950.

Návštěva interiérů: ano (Komorní klub – bývalá knihovna).

Popis prohlídky: Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie přiblíží zájemcům historii její výstavby v pěti stavebních etapách v letech 1921–1950. I když byla na konci 20. století v zchátralém stavu, dnes po dlouholeté rekonstrukci tvoří jednu z chloub městského obvodu Ostrava-Jih. V současnosti je 23 objektů zástavby chráněno statusem kulturní památky. Během prohlídky se zájemci seznámí také s historií dělnického bydlení na Ostravsku, otázkou školství, hygieny, místního společenského života a s tématy navazujícími na blízké okolí. Neopomeneme ani významné osobnosti, nezvyklé události, spolkovou činnost; budeme se zabývat názvy jednotlivých ulic a navštívíme prostory Komorního klubu, kde shlédneme ukázku historických snímků a film z roku 1928. Nebude chybět ani interview v Komorním klubu s Ing. arch. Pavlem Sedleckým, který je autorem návrhu rekonstrukce Jubilejní kolonie, která probíhala v letech 2001–2017.