Jubilejní kolonie: nejkrásnější sídliště Jihu

Jubilejní kolonie: nejkrásnější sídliště Jihu

16. dubna v 16:30 hod., sraz u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie

Jubilejní kolonii z let 1921–1950 řadíme mezi vůbec nejkrásnější kolonie ostravsko-karvinského revíru. Procházka Jubilejní kolonií vás nadchne natolik, že budete přemýšlet, zdali jste v Ostravě, nebo ve Vídni a také zdali jste v dělnickém sídlišti, nebo v zámeckém areálu. Během vycházky se seznámíme s pěti stavebními etapami, v nichž bylo sídliště budováno. Dozvíte se, čím byly jednotlivé etapy typické, a to nejen z hlediska architektury. Chybět nebudou ani informace o občanské vybavenosti, spolkovém životě, významných osobnostech či o nynější památkové ochraně a rekonstrukčních pracích. Součástí komentované vycházky je rovněž ukázka dobových snímků. Trasa 2 km, délka cca 120 minut. Sraz je u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie.