JUBILEJNÍ KOLONIE 2019

Neděle 14. dubna 2019 v 9:00 – (Petr Přendík)

Sraz: u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie (před knihovnou)

Popis: vycházka reprezentativní Jubilejní kolonií, kterou vystavěly Vítkovické železárny pro dělníky v letech 1921–1950.

Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie přiblíží zájemcům historii její výstavby v pěti stavebních etapách. Dělnická kolonie, stavěná Vítkovickými železárnami, byla budována v letech 1921–1950. I když byla na konci 20. století v zchátralém stavu, dnes po dlouholeté rekonstrukci tvoří jednu z chloub městského obvodu Ostrava-Jih. V současnosti je 23 objektů zástavby chráněno statusem kulturní památky. Během prohlídky se zájemci seznámí také s historií dělnického bydlení na Ostravsku, otázkou školství, hygieny, místního společenského života a s tématy navazujícími na blízké okolí. Neopomeneme ani významné osobnosti, nezvyklé události, spolkovou činnost; budeme se zabývat názvy jednotlivých ulic a navštívíme prostory Komorního klubu, kde shlédneme ukázku historických snímků a film z roku 1928.