Bělský les

22. dubna 2017 v 16:30 – (T. Majliš)

Sraz: před restaurací Dakota

Popis: Vycházka za historií zdejších kasáren, výletních restaurací, pískoven, nebo vodárenství.

Vycházka jedním z největších městských lesů v České republice, který se stal v průběhu 20. století místem výletů tisíců Ostravanů. Během vycházky si přiblížíme místa spojená s historií zdejších kasáren a válečnou historií 2. světové války. Seznámíte se se systémem čerpání pitné vody pro město Ostravu a s historií zdejšího vodárenství. Věnovat se budeme také rekreační úloze lesa a představíme si minulost zdejších výletních restaurací. Součástí prohlídky bude také návštěva staré pískovny a místa plánované bitvy prusko-rakouské války. Prohlídka přiblíží také historii zdejší ozdravovny Vítkovických železáren a s ní spojenou minulost studánky s kaplí.