Jubilejní kolonie 23. dubna 2017

V neděli 23. dubna v 11:00 –  (P. Přendík)

Sraz: tram. zast. Jubilejní kolonie

Popis: Komentovaná prohlídka dělnické kolonie vítkovických železáren z let 1921 – 1950.

Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie přiblíží zájemcům historii její výstavby v jednotlivých stavebních etapách. Dělnická kolonie, stavěná Vítkovickými železárnami, byla budována v letech 1921-1950. I když byla na konci 20. století v zchátralém stavu, dnes po dlouholeté rekonstrukci tvoří jednu z chloub obvodu. V současnosti je 23 objektů zástavby chráněno statusem kulturní památky. Během prohlídky se zájemci seznámí také s historií místního společenského života a s tématy navazujícími na blízké okolí. Komentovaná vycházka zavítá i do prostor Komorního klubu, kde návštěvníci zhlédnou výstavu věnovanou výstavbě Jubilejní kolonie.