Neděle 22. 4. 2018

Staré Výškovice

Neděle 22. dubna 2018 v 9:00 –  (Tomáš Majliš)

Sraz: před kaplí ve starých Výškovicích (aut. zastávka Staré Výškovice)

Popis: Vycházka starými Výškovicemi, která přibližuje dějiny samostatné zemědělské obce nedaleko města Moravská Ostrava

Poznejte minulost starých Výškovic, zemědělské obce, jejíž tvář zcela proměnila výstavba sídliště Nové Výškovice v průběhu 70. a 80. let 20. století. Během vycházky se seznámíte s historií zdejších rybníků a řeky Odry. Setkáme se také s minulostí staveb, které dodnes připomínají historii původní obce Výškovice – obecní kaple, starý kříž, bývalá hasičská zbrojnice, nebo hostinec U Honyše. Pozornost budeme věnovat také výškovickému školství a připomínce obětí světových válek. Neopomeneme přiblížit ale také novější historii Výškovic spojenou s výstavbou sídliště Nové Výškovice.

Stará Místecká – historie Hrabůvky

Neděle 22. dubna v 11:00 –  (Petr Přendík)

Sraz: u tramvajové zastávky Moravská

Popis: vycházka za historií Místecké ulice, která byla páteřní komunikací staré Hrabůvky a kolem níž se soustředily nejvýznamnější objekty původně samostatné obce

Stará Místecká byla hlavní tepnou Hrabůvky až do 70. let minulého století. V okolí staré cesty již ve středověku vyrůstala první zástavba. Komentovaná prohlídka připomene nejvýznamnější objekty v okolí silnice a také základní dějiny Hrabůvky, která byla typická rozvinutou rybniční sítí a později především struskovou haldou. Hlavním motivem však zůstane Místecká silnice. Zaměříme se na jednotlivé domy a významné objekty v jejím okolí. Pomocí snímků si ukážeme, jak vypadala dřívější zástavba ulice. Navštívíme též kostel Panny Marie, královny posvátného růžence, v němž bude představena jeho minulost. Dále budeme pokračovat směrem k Hrabové, kde si připomene další stavby, které až na jeden byly demolovány při stavbě nové Místecké ulice a panelového sídliště. Součástí prohlídky bude i zápůjčka materiálů vztahující se k dějinám Místecké ulice. Prohlídka bude ukončena u zastávky autobusů Benzina.

Jak se budovalo sídliště v Hrabůvce

Neděle 22. dubna ve 14:00 – (Tomáš Majliš)

Sraz: autobusová zastávka Hotelový dům Hlubina (u finančního úřadu)

Popis: komentovaná prohlídka, která přiblíží výstavbu sídliště v Hrabůvce, které je dnes ukázkou části velkého projektu tzv. Jižního města

Přijďte se seznámit s historií sídliště, které vznikalo od poloviny 60. let v prostoru zaniklého letiště jako součást velkolepého projektu výstavby tzv. Jižního města. Komentovaná vycházka Vám představí realizované a nerealizované části výstavby sídliště navrhovaného původně pro 250.000 osob. Během vycházky se projdeme částmi Hrabůvka, Dubina a Bělský les. Dozvíte se, jak probíhala bytová výstavba na území našeho obvodu po 2. světové válce a jak tuto výstavbu ovlivnil vznik ucelené koncepce rozvoje města Ostravy na počátku 60. let. Přiblížíme si tak, jaké plány měli urbanisté s využitím masivu Bělského lesa, jak měla vypadat okružní třída protínající všechny části obvodu a jakým způsobem mělo být řešeno parkování a automobilismus. Část prohlídky bude věnována také panelové výstavbě a vnitřní logice celého území. Neopomeneme představit ani historii zdravotní péče, školství, kultury a umění, které dodnes můžeme najít ve veřejném prostoru sídliště.

Vzorné sídliště Zábřeh-Bělský les andeb Stalingrad

Neděle 22. dubna v 16:00 – (Petr Přendík)

Sraz: za hotelem Bělský les (Helbich)

Popis: vycházka mapující historii osady Březí, vedle níž se po 2. světové válce začalo budovat funkcionalistické sídliště a od roku 1950 zástavba v duchu socialistického realismu

Osada Březí, která se rozkládala v okolí dnešní Plzeňské ulice při okraji Bělského lesa dávno zanikla. Jediným pozůstatkem je funkcionalistický hotel Alberta Helbicha, jehož počátky sahají do roku 1909. V blízkosti osady, na ploše bývalých rybníků, se po 2. světové válce začalo stavět Vzorné sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský les, jehož výstavba byla po roce 1948 zastavena a opětovně zahájena v duchu tehdy preferovaného socialistického realismu (sorely). Během komentované prohlídky srovnáme standard bydlení v jednotlivých domech, zaměříme se na občanskou vybavenost sídliště, blíže se seznámíme s urbanistickým plánem tzv. Stalingradu a přiblížíme si jednotlivé objekty v okolí náměstí. Prohlídka bude ukončena na náměstí SNP.