Po stopách tramvajové dráhy do Pískových dolů

sobota 23. dubna 2022, 14.30 hod.

sraz u autobusové zastávky Pískové doly na ulici U Hrůbků

Komentovaná vycházka návštěvníky vede přesně v místech kolejí někdejší drobné dráhy Vítkovice – Zábřeh-Pískové doly, která byla uvedena do provozu v roce 1913. Do roku 1934, kdy byla dráha elektrifikovaná, zde jezdily pouze parní vozy. Během vycházky zazní informace o vybudování tramvajové dráhy a o prvních parních vozech, tzv. komárcích. Součástí vycházky je ukázka dobových snímků, pohlednic a drážních map. Návštěvníci se dozví také informace o jednotlivých stanicích, o dopravních nehodách a o zániku dráhy v 60. letech minulého století. Část procházky je věnována průmyslovým vlečkám, které byly na drobnou dráhu napojeny – vlečka do zábřežské parní cihelny a vlečka do zdejších pískových dolů (založeny již roku 1895). Délka vycházky 70 minut (2 km).