Po stopách tramvajové dráhy Zábřeh – Pískové doly – Vítkovice

Neděle 10. října ve 13:30

sraz na autobusové točně v blízkosti zastávky MHD Pískové doly.

Během vycházky se dozvíte o různých plánech na vybudování tramvajové dráhy, o jejím finálním řešení a o prvních vozech. Pozornost bude věnována také vlečným drahám a přechodu od parního k elektrickému pohonu. Součástí vycházky je ukázka dobových snímků, pohlednic a drážních map. Návštěvníci se dozví informace o jednotlivých stanicích, o dopravních nehodách a o zániku dráhy v 60. letech minulého století. Vycházka přiblíží také významné objekty stojící kolem bývalé dráhy.