Jubilejní kolonie 2018

Sobota 21. dubna v 11:00 – (Tomáš Majliš)

Sraz: před Komorním klubem v Jubilejní kolonii

Popis: vycházka reprezentativní Jubilejní kolonií, kterou vystavěly Vítkovické železárny v letech 1921–1950 pro své dělníky

Komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie přiblíží zájemcům historii její výstavby v jednotlivých stavebních etapách. Dělnická kolonie, stavěná Vítkovickými železárnami, byla budována v letech 1921–1950. I když byla na konci 20. století v zchátralém stavu, dnes po dlouholeté rekonstrukci tvoří jednu z chloub obvodu. V současnosti je 23 objektů zástavby chráněno statusem kulturní památky. Během prohlídky se zájemci seznámí také s historií dělnického bydlení na Ostravsku, otázkou školství, hygieny, místního společenského života a s tématy navazujícími na blízké okolí.