Starý Zábřeh 2018

Sobota 21. dubna 2018 v 9:00 (Petr Přendík)

Sraz: v parku před kostelem Navštívení Panny Marie

Popis: vycházka historickým centrem Zábřehu, která přiblíží jeho dějiny a nejvýznamnější objekty

Trasa prohlídky bude věnována všeobecným dějinám Zábřehu. Historické jádro Zábřehu má své počátky dávno ve středověku. První písemné zmínky o Zábřehu pocházejí z konce 13. a 14. století. V rámci dnešního městského obvodu Ostrava-Jih patřil Zábřeh k nejrozvinutější oblasti vymezeného území. V minulosti zde vznikla tvrz, kostel sv. Marka, katastrem Zábřehu se táhla síť rybníků. Ryze zemědělská etapa dějin Zábřehu končí rokem 1887, kdy jeho území proťala železniční vlečka Svinov – Vítkovice. V jejím okolí začala vznikat řada průmyslových objektů. Obě světové války zasáhly do dějin Zábřehu. Po válce začínají v Zábřehu vznikat sídliště, jejichž stavba skončí až na počátku 90. let. Původní historické jádro se tak ocitlo obklopení panelových souborů. I přes to přese všechno nalézáme v Zábřehu stopy historie téměř na každém kroku. Komentovaná vycházka se bude snažit na tyto pozůstatky upozornit. Součástí prohlídky bude také návštěva hasičské zbrojnice a bývalé zábřežské radnice.