Vzorné sídliště Zábřeh – Bělský les aneb Stalingrad 2018

Neděle 22. dubna v 16:00 – (Petr Přendík)

Sraz: za hotelem Bělský les (Helbich)

Popis: vycházka mapující historii osady Březí, vedle níž se po 2. světové válce začalo budovat funkcionalistické sídliště a od roku 1950 zástavba v duchu socialistického realismu

Osada Březí, která se rozkládala v okolí dnešní Plzeňské ulice při okraji Bělského lesa dávno zanikla. Jediným pozůstatkem je funkcionalistický hotel Alberta Helbicha, jehož počátky sahají do roku 1909. V blízkosti osady, na ploše bývalých rybníků, se po 2. světové válce začalo stavět Vzorné sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský les, jehož výstavba byla po roce 1948 zastavena a opětovně zahájena v duchu tehdy preferovaného socialistického realismu (sorely). Během komentované prohlídky srovnáme standard bydlení v jednotlivých domech, zaměříme se na občanskou vybavenost sídliště, blíže se seznámíme s urbanistickým plánem tzv. Stalingradu a přiblížíme si jednotlivé objekty v okolí náměstí. Prohlídka bude ukončena na náměstí SNP.