Staré Výškovice: zapadlá dědina?

neděle 24. dubna, 11.00 hod.

sraz na Husarově ulici u Řízkárny U Orla.

Komentovaná vycházka představuje staré Výškovice, které jsou součástí Ostravy až od roku 1941, respektive 1966. Během vycházky se dozvíte, kdy a jakým způsobem byly Výškovice založeny, jak byly popsány v jednotlivých staletích, seznámíte se s historií zdejších církevních i významných občanských staveb, řeč bude také o místních spolcích a různých kuriozitách z historie obce. Chybět nebudou dobové snímky Výškovic. Délka 90 minut (2 km).