STARÝ ZÁBŘEH PODLE KRONIKY JOSEFA BILČÍKA 2019

Neděle 14. dubna 2019 v 16:00 (Petr Přendík)

Sraz: v kostele Navštívení Panny Marie

Popis: vycházka historickým centrem Zábřehu, která přiblíží jeho dějiny v průběhu 19. století prostřednictvím nejstarší zábřežské kroniky.

Páter Josef Bilčík přišel do Zábřehu v prosinci roku 1868. Od začátku svého působení v obci psal zábřežskou kroniku, která je nejstarším dochovaným kronikářským dílem městského obvodu Ostrava-Jih. Josef Bilčík nám popsal minulost Zábřehu, jeho obyvatel a objektů retrospektivně od roku 1787. Při komentované prohlídce budeme vycházet z popisu dějů a míst uvedených ve farářově kronice. Navštívíme místa, o nichž Bilčík psal, řekneme si, jak se místa postupem času měnila. Přiblížíme si minulost zábřežských kostelů, křížů, zámku, škol, hostinců, neopomeneme ani významné osobnosti a příhody našich předků. Procházku ukončíme v Pískových dolech u kapličky sv. Josefa.