TOULKY STARÝMI VÝŠKOVICEMI

Sobota 19. září 2020 v 9:00 –  (průvodce Petr Lexa Přendík)

Sraz: u bývalé restaurace Honyš (dnes Řízkárna u Orla v blízkosti autobusové zastávky Staré Výškovice)

Kapacita: 80 osob.

Anotace: Vycházka starými Výškovicemi, která přibližuje dějiny samostatné zemědělské obce nedaleko města Moravská Ostrava od založení vsi po období výstavby sídliště Nové Výškovice

Návštěva interiérů: ano (kaple Nanebevzetí Panny Marie)

Popis vycházky: Poznejte minulost starých Výškovic, zemědělské obce, jejíž tvář zcela proměnila výstavba sídliště Nové Výškovice v průběhu 70. a 80. let 20. století. Při úvodním slově nahlédneme do období založení Výškovic a přiblížíme si nejen vznik pojmenování vsi, ale také základní body jejich rozvoje. Přečteme si, jak jsou Výškovice popisovány v roce 1616 v zábřežském urbáři Jana Syrakovského. Během vycházky se seznámíte s historií zdejších rybníků a řeky Odry. Setkáme se také s minulostí staveb, které dodnes připomínají historii původní obce Výškovice – obecní kaple, starý kříž, bývalá hasičská zbrojnice, nebo hostinec U Honyše. Ukážeme si velkoformátovou mapu Výškovic z roku 1833, na níž průvodce demonstruje popis tehdejší obce. Zaměříme se prostřednictvím fotografií i na již neexistující stavby. Pozornost budeme věnovat také výškovickému školství, spolkům a připomínce obětí světových válek. Neopomeneme přiblížit ale také novější historii Výškovic spojenou s výstavbou sídliště Nové Výškovice. Během vycházky si prohlédneme běžně nepřístupné interiéry kaple Nanebevzetí Panny Marie.