Ostrava Jih v historických vyobrazeních

Ostrava Jih v historických vyobrazeních

Kino Luna, 13. dubna v 17 hod.

Jak vypadaly jednotlivé části Jihu v roce 1900, 1950 či 1980? To zájemcům přiblíží velkoformátová projekce historických snímků a pohlednic. Pozornost bude věnovaná jak historické zástavbě, tak i panelovým sídlištím. Fotopřednáška ve zkratce přiblíží dějiny Jihu v posledních 120 letech. Zájemci si mohou vyzvednout svou místenku zdarma na pokladně kina Luna nebo na recepci KD K-Trio. Tato možnost platí do plné obsazenosti kinosálu, proto neodkládejte svou návštěvu pokladny a vyzvednete si svou místenku v hledišti ještě dnes. Délka přednášky cca 90 minut, pořadem provádí Petr Lexa Přendík.

Komentované vycházky radnicí Ostrava-Jih

Komentované vycházky radnicí Ostrava-Jih

radnice Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 14. dubna opakovaně v 16, 17 a 18 hod.

Protiletecký kryt, zázemí obřadní síně, kanceláře vedení, balkón v průčelí, radní a zastupitelský sál či půdní prostory – jak vypadají běžně nepřístupná místa radnice Ostrava-Jih? K čemu budova sloužila a jak se měnilo její využívání – to vše se dozvíte v rámci komentované vycházky radničními objekty. Maximální kapacita jednotlivé vycházky je 20 osob, své místo si rezervujte během pracovních dnů mezi 8 a 12. hodinou na tel. č. 605 292 238. Sraz je vždy před radnicí, délka prohlídky je cca 55 minut.

Zábřežský hřbitov: osobnosti odpočívající pod korunami lip

Zábřežský hřbitov: osobnosti odpočívající pod korunami lip

15. dubna, sraz v 10 hodin u boční brány hřbitova v ulici U Studia

Během komentované vycházky jedním z nejmenších ostravských hřbitovů se návštěvníci seznámí s historií pohřbívání v Zábřehu. Největší pozornost bude věnována nejstarší části současného hřbitova, projdeme však postupně všechny tři části pohřebiště. Zaměříme se také na funerální památky hřbitova – kříže, kaple či významné pomníky a náhrobky. Značná část vycházky se pak bude věnovat osobnostem, které na zdejším krchově sní svůj věčný sen. Trasa 0,4 km, délka cca 75 minut. Sraz je u boční brány na levé straně hřbitova na ulici U Studia v Zábřehu

Nové Výškovice: sídliště 60. až 80. let

Nové Výškovice: sídliště 60. až 80. let

15. dubna, sraz ve 12 hodin u tramvajové zastávky 29. dubna

Sídliště Nové Výškovice představuje jednu z částí megalomanského projektu urbanistického celku Jižní Město. Během komentované vycházky si přiblížíme nejen jednotlivé okrsky a stavební etapy sídliště Nové Výškovice, ale také zdejší umělecká díla, specifika jednotlivých panelových domů a rovněž připomeneme okolnosti výstavby jednotlivých budov občanské vybavenosti. Součástí vycházky je také ukázka historických snímků z období výstavby sídliště. Trasa je koncipovaná jako procházka po východní části zástavby, během níž si představíme také jednotlivé typy panelových domů a standard bydlení. Vycházka pak končí u pomníku letce Františka Doležala, který zahynul při pádu letadla v roce 1974 na okraji sídliště. Trasa 2 km, trvání cca 90 minut. Sraz je u tramvajové zastávky 29. dubna na Výškovické ulici.

Náměstí Ostrava-Jih: od letiště k náměstí

Náměstí Ostrava-Jih: od letiště k náměstí

15. dubna, sraz v 14:30 hod. na autobusové zastávce Náměstí Ostrava-Jih

Vycházka okolo nového náměstí Ostrava-Jih na Horní ulici vás seznámí s dějinami sídliště v Hrabůvce a detailně se zaměří na vznik jednotlivých staveb v blízkosti náměstí (obchodní středisko Hlubiňák, poliklinika, věžové domy, finanční úřad, podchod, hotelový dům Hlubina). Řeč bude také o významných uměleckých dílech minulého režimu, která byla součástí původního konceptu – nebudou to jen dvě kašny, ale také zaniklé dílo Sluneční hodiny či dosud existující mozaika Hrdinství práce/Vítání osvoboditele, jež se řadí mezi největší v ČR. Závěrečná část vás pak seznámí s okolnostmi vybudování nového náměstí, které je nyní nejmladším prostorem svého typu v Ostravě. Součástí vycházky je rovněž ukázka unikátních dobových fotografií. Trasa 1 km, trvání cca 75 minut. Sraz je u infocentra v těsné blízkosti zastávek MHD Náměstí Ostrava-Jih.

Halda Hrabůvka: umělý kopec nad sídlištěm

Halda Hrabůvka: umělý kopec nad sídlištěm

15. dubna, sraz v 16:30 hodin u podchodu autobusové zastávky Benzina

Komentovaná vycházka vedoucí přes haldu v Hrabůvce seznamuje zájemce s minulostí průmyslové skládky, jejíž historie sahá do počátku 20. století. Během vycházky zjistíte, jak se halda vyvíjela v čase, dozvíte se o informace nynějších přírodních poměrech a seznámíte se se vznikem umělého jezera na vrcholu odvalu. Komentovaná vycházka doprovázená četnými historickými fotografiemi vás dále povede kolem bývalých i současných náhonů vedoucích z řeky Ostravice. Navštívíme „tunelek“ z 30. let minulého století, vítkovický jez a povíme si také o minulosti zaniklé vítkovické čerpací stanice. Závěr vycházky přibližuje řeku Ostravici a vítkovický jez. Na vycházku si vezměte pevnou obuv /nerovný terén, místy bláto/. Trasa 3 km, délka 120 minut. Sraz je u podchodu autobusové zastávky Benzina.

Po stopách tramvajové dráhy Pískové doly – Vítkovice

Po stopách tramvajové dráhy Pískové doly – Vítkovice

16. dubna v 10 hodin, sraz na točně autobusů u stanice autobusů Pískové doly

Komentovaná vycházka vede přesně v místech kolejí někdejší drobné dráhy Vítkovice – Zábřeh-Pískové doly, která byla uvedena do provozu v roce 1913. Do roku 1934, kdy byla dráha elektrifikovaná, zde jezdily pouze parní vozy. Během vycházky uslyšíte o různých plánech na vybudování tramvajové dráhy, o jejím finálním řešení a o prvních vozech, tzv. komárcích. Součástí vycházky je ukázka dobových snímků, pohlednic a drážních map. Návštěvníci se dozví také informace o jednotlivých stanicích, vlečných drahách, dopravních nehodách a o zániku dráhy v 60. letech minulého století. Trasa 1,6 km, délka cca 90 minut. Sraz je na autobusové točně v blízkosti zastávky MHD Pískové doly.

Tajemství zábřežských kapliček a kamenných křížů

Tajemství zábřežských kapliček a kamenných křížů

16. dubna ve 12:30 hodin, sraz na autobusové zastávce Pískové doly

Komentovaná vycházka seznamuje zájemce s celou řadou církevních památek, které jsou rozesety po starém Zábřehu. Během vycházky se dozvíte zajímavé příběhy z historie kapliček, kamenných i dřevěných křížů, zábřežských kostelů, Husova sboru, přičemž neopomeneme ani zaniklé památky. Vycházka je doprovázena příběhy zábřežských obyvatel a ukázkami historických fotografií napříč 20. stoletím. Pozornost bude věnována také kostelu Navštívení Panny Marie, který patří k nejstarším chrámům v Ostravě. Trasa 2,3 km, délka cca 90 minut. Sraz je na autobusové zastávce Pískové doly na ulici U Hrůbků.

Procházka Závodní ulicí

Procházka Závodní ulicí

16. dubna v 14:30 hod., sraz u na tramvajové zastávce Palkovského

Závodní ulice patří mezi nejstarší ulice Jihu. Komentovaná vycházka seznamuje zájemce s historií výstavby této hraniční ulice od 19. století do současnosti. Připomene nejen velké stavby občanské vybavenosti (kino Lípa, Palác kultury a sportu, Městský stadion, hotel ATOM, ale též historii výstavby vilové čtvrti Zábřeh- Družstvo, vítkovický hřbitov a také stavbu zamýšlené dráhy Mariánské Hory – Brušperk. Trasa 2 km, délka cca 90 minut, sraz na tramvajové zastávce Palkovského.

Jubilejní kolonie: nejkrásnější sídliště Jihu

Jubilejní kolonie: nejkrásnější sídliště Jihu

16. dubna v 16:30 hod., sraz u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie

Jubilejní kolonii z let 1921–1950 řadíme mezi vůbec nejkrásnější kolonie ostravsko-karvinského revíru. Procházka Jubilejní kolonií vás nadchne natolik, že budete přemýšlet, zdali jste v Ostravě, nebo ve Vídni a také zdali jste v dělnickém sídlišti, nebo v zámeckém areálu. Během vycházky se seznámíme s pěti stavebními etapami, v nichž bylo sídliště budováno. Dozvíte se, čím byly jednotlivé etapy typické, a to nejen z hlediska architektury. Chybět nebudou ani informace o občanské vybavenosti, spolkovém životě, významných osobnostech či o nynější památkové ochraně a rekonstrukčních pracích. Součástí komentované vycházky je rovněž ukázka dobových snímků. Trasa 2 km, délka cca 120 minut. Sraz je u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie.