Za slávou zábřežských hostinců a hospod

sobota 23. dubna 2022, 9.00 hod.

sraz u restaurace Havránek ve starém Zábřehu na Výškovické ulici č. 1

Komentovaná vycházka přibližuje život v zábřežských hostincích a hospodách od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Během vycházky se zájemci seznámí s minulostí restaurace Havránek, s obecním hostincem, s „lepšími hostinci“ v podobě Šeděnkovy a Helbichovy restaurace, nemineme ani místa, kde stávaly dnes již dávno zaniklé hospody (U Marků, Dělnický dům, Jurečkův hostinec ad.). Během vycházky zazní ukázky z dobových kronik a k dispozici budou též historické fotografie jednotlivých podniků. Délka 90 minut (2 km).