Zábřežský hřbitov: osobnosti odpočívající pod korunami lip

Zábřežský hřbitov: osobnosti odpočívající pod korunami lip

15. dubna, sraz v 10 hodin u boční brány hřbitova v ulici U Studia

Během komentované vycházky jedním z nejmenších ostravských hřbitovů se návštěvníci seznámí s historií pohřbívání v Zábřehu. Největší pozornost bude věnována nejstarší části současného hřbitova, projdeme však postupně všechny tři části pohřebiště. Zaměříme se také na funerální památky hřbitova – kříže, kaple či významné pomníky a náhrobky. Značná část vycházky se pak bude věnovat osobnostem, které na zdejším krchově sní svůj věčný sen. Trasa 0,4 km, délka cca 75 minut. Sraz je u boční brány na levé straně hřbitova na ulici U Studia v Zábřehu