Mezinárodní den památek a sídel

Den památek na Jihu přesunut na podzimní termín – 19.–20. září 2020

Oslavu Mezinárodního dne památek a sídel navrhla Mezinárodní rada pro památky a sídla již v roce 1982. O rok později se UNESCO usneslo, že se mezinárodní den památek bude slavit každoročně 18. dubna. Tento den tak nabízí příležitost ke zviditelnění tématu kulturního dědictví pro nejširší veřejnost a zdůrazňuje potřebu zvýšeného úsilí k ochraně a uchování kulturního dědictví.

Den památek slouží také k zamyšlení nad stavem památek, nad jejich zranitelností, neuváženými činy nebo zanedbáváním. Ačkoliv na území našeho obvodu příliš kulturních památek nemáme, stojí zde mnoho zajímavých objektů, které stojí za uchování pro příští generace. Mnohdy je stav těchto památek neutěšený. Můžeme se tak nad nimi zamýšlet. Vyvstává před námi otázka, které další objekty by se mohly v budoucnosti stát kulturními památkami.

Vedle Noci kostelů či Dne muzeí je Den památek a sídel jedinečnou příležitostí, jak propagovat památky i našeho obvodu. Těch státem uznaných není na území obvodu mnoho: vila Vojtěcha Martínka na Klegově ulici v Hrabůvce, 23 domů Jubilejní kolonie, zábřežský zámek, pomník rudoarmějců u Shopping parku a kříž Josefa Tománka z roku 1866 na Starobělské ulici v Zábřehu. Nezapomínejme, že v obvodu máme též památné stromy – všechny tři rostou v historickém centru starého Zábřehu.