MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A SÍDEL

Oslavu Mezinárodního dne památek a sídel navrhla Mezinárodní rada pro památky a sídla již v roce 1982. O rok později se UNESCO usneslo, že se mezinárodní den památek bude slavit každoročně 18. dubna. Tento den tak nabízí příležitost ke zviditelnění tématu kulturního dědictví pro nejširší veřejnost a zdůrazňuje potřebu zvýšeného úsilí k ochraně a uchování kulturního dědictví.

Den památek slouží také k zamyšlení nad stavem památek, nad jejich zranitelností, neuváženými činy nebo zanedbáváním. Ačkoliv na území našeho obvodu příliš kulturních památek nemáme, stojí zde mnoho zajímavých objektů, které stojí za uchování pro příští generace. Mnohdy je stav těchto památek neutěšený. Můžeme se tak nad nimi zamýšlet. Vyvstává před námi otázka, které další objekty by se mohly v budoucnosti stát kulturními památkami.

Vedle Noci kostelů či Dne muzeí je Den památek a sídel jedinečnou příležitostí, jak propagovat památky i našeho obvodu. Těch státem uznaných není na území obvodu mnoho: vila Vojtěcha Martínka na Klegově ulici v Hrabůvce, 23 domů Jubilejní kolonie, zábřežský zámek, pomník rudoarmějců u Shopping parku a kříž Josefa Tománka z roku 1866 na Starobělské ulici v Zábřehu. Nezapomínejme, že v obvodu máme též památné stromy – všechny tři rostou v historickém centru starého Zábřehu.

Historie jednotlivých ročníků festivalu

Městský obvod Ostrava-Jih již v roce 2016 připravil sérii komentovaných prohlídek. Zájemci tak poznali historii Bělského lesa, starého Zábřehu, Výškovic a Hrabůvky, ale také moderních panelových sídlišť, která se budovala od 60. let 20. století.

Pro rok 2017 připravil městský obvod znovu komentované prohlídky obvodu, tentokrát i se zpřístupněním vybraných interiérů, které mají co dočinění s historií jednotlivých částí obvodu. Prohlídkových tras bylo osm. Novinkou byla trasa nazvaná Zábřeh od pravěku do 2. světové války.

Nové okruhy nastoupily na scénu také v roce 2018. Krom klasických prohlídek věnujícím se nejstarší historii částí obvodu byly zařazeny trasy Zábřežské kříže, kapličky a kostely, Stará Místecká a Sídliště Stalingrad. Návštěvníci měli možnost opět nahlédnout do jindy nepřístupných objektů a míst.

Také rok 2019 přinesl novou trasu, tentokrát to byl okruh Zábřeh-Družstevní osada a Zábřeh podle kroniky Josefa Bilčíka. Svou popularitu si stále drží trasa vedoucí přes haldu v Hrabůvce.

Pro rok 2020 byly připraveny trasy se vstupy do interiérů na 18. a 19. dubna 2020. Situace okolo pandemie Covid-19 však zapříčinila, že pátý ročník komentovaných vycházek byl přesunut na září téhož roku. Zájemci se dočkali také nového okruhu: Zábřeh do roku 1914, který se zaměří na nejstarší dějiny obce.

V šestém ročníku, který se kvůli pandemii Covid-19 konal v říjnu 2021, došlo k větší obměně vycházek. Do prohlídek byly zařazeny hned tři nové okruhy. První mapovala říční nivu Odry mezi centrem Výškovic a zábřežským Korýtkem, druhá historii prostoru náměstí Ostrava-Jih a poslední povedla zájemce trasou bývalé drobné tramvajové dráhy vedoucí do zábřežských Pískových dolů.

Sedmý ročník Dne památek na Jihu přinesl v dubnu 2022 novinku nejen v podobě komentované vycházky sídlištěm Nové Výškovice, ale také v trase, která mapuje hostince v Zábřehu nad Odrou do časů 2. světové války. Zájemci se mohli těšit též na nový okruh vedoucí podél Odry mezi Zábřehem a Výškovicemi. Další okruhy nabídly exkurzi do historie starého Zábřehu, Jubilejní kolonie a starých Výškovic. Tematická vycházka návštěvníky seznámila s historií nejstarší tramvajové dráhy na Jihu, která vznikla v roce 1913 a vedla mezi nynějším sídlištěm Pískové doly a Vítkovicemi. Posledním okruhem byla tradiční oblíbená vycházka Bělským lesem.

V dubnu 2023 se poprvé festival konal jako čtyřdenní akce. Návštěvníkům byla nově nabídnuta historie na projekčním plátně kina Luna v podobě promítání historických fotografií, poprvé se také zájemci mohli podívat do běžně nepřístupných prostor radnice Ostrava-Jih. V oblasti komentovaných vycházek byly zařazeny premiérové okruhy: procházka celou Závodní ulicí, toulky zábřežským hřbitovem, dále byly zařazeny tajemné příběhy zábřežských církevních památek a nechyběla ani trasa seznamující veřejnost s výstavbou sídliště Nové Výškovice.

Také v roce 2024 se festival koná ve čtyřech dnech. Festival se nese ve znamení dvou nosných témat: tím prvním jsou dějiny Jubilejní kolonie a prezentace nové expozice bytového muzea, druhým pak nejstarší objekty v Zábřehu, v nichž jsou připraveny čtyři akce přibližující za pomocí různých technik historii místního kulturního dědictví. Poslední den festivalu je pak zaměřen na oblíbené vycházkové trasy: sídliště Nové Výškovice, po stopách trati zaniklé dráhy Pískové doly – Vítkovice, stará Hrabůvka a „vodní cesta“ Bělským lesem.