BĚLSKÝ LES A VODA V DĚJINÁCH JIHU

Sobota 19. září 2020 v 16:00 – (průvodce Petr Lexa Přendík)

Sraz: v areálu sídla Ostravských městských lesů a zeleně s. r. o na ulici Antonína Brože v Bělském lese

Kapacita: 70 osob.

Popis: vycházka lesním porostem, který patří k největším městským lesům v ČR, přiblíží historii lesa, který dnes slouží zejména k rekreaci. V souvislosti s dějinami lesa si přiblížíme minulost rybníků rozkládajících se okolo lesa a zaměříme se také na historii a současnost zdejšího vodárenství.

Návštěva interiérů: ano (areál Ostravských městských lesů a zeleně s. r. o.)

Popis vycházky: Jeden z největších městských lesů v Evropě v sobě skýtá řadu příběhů a tajemství. Poprvé se les, tehdy zvaný jako Studna, vynořuje z pramenů koncem 13. století. S příběhem lesního porostu se seznámíme hned na začátku prohlídky. Ukážeme si historické mapy a nebude chybět ani přednes literární ukázky Evžena Sonntaga z kniha Reflektor: Obrázky o lidech a životě na Ostravsku a ve Slezsku, která sarkasticky popisuje les v roce 1929. Zjistíme, že zatímco se les mění, lidé zůstávají stejní. Při procházce lesem se seznámíme s válečným obdobím, které výrazně zasáhlo do vzhledu lesa. Po válce byl les určen pro rekreaci obyvatel Ostravy a tuto funkci plní dodnes. Během prohlídky neopomeneme připomenout ani zdejší výletní místa a detailně se zaměříme nejen na rybníky, které se nacházely v okolí lesa v Zábřehu a Výškovicích, ale také na minulost a současnost zdejší vodárenské sítě.