Bělský les: zelené plíce Ostravy protkané historií

neděle 24. dubna, 16.30 hod.

sraz u restaurace Dakota na Plzeňské ulici

Zájemci se nejprve seznámí s nejstaršími písemnými zmínkami o Bělském lese, poté si připomeneme původní skladbu lesního porostu a její proměny napříč staletími. Návštěvníci se dozví také základní informace z historie oblíbených výletních restaurací (Dakota, Helbich, Koliba). Neopomeneme ani časy druhé světové války, osudy německých kasáren, tramvajovou trať z roku 1929, zaniklé rybníky, současné prameny a studánky a zaměříme se také na minulost i současnost Starobělských Lurd. Zajímavostí vycházky je návštěva nejstaršího stromu Bělského lesa, který zde roste přibližně od roku 1860. Trasa návštěvníky provádí také křížovou cestou z roku 2019. Délka vycházky 100 minut (2,5 km).