Halda v Hrabůvce

Sobota 9. října v 11:00

sraz u podchodu autobusové zastávky Benzina

Trasa vede přes průmyslový odval k řece Ostravici a seznamuje zájemce s přírodními a historickými zajímavostmi oblasti, vede kolem pozůstatků technických a průmyslových objektů, popisuje také blíže období 2. světové války v oblasti haldy. Na vycházku si vezměte pevnou obuv /nerovný terén, místy bláto/.