Historické centrum starého Zábřehu jako ostrov minulosti uprostřed sídliště

sobota 23. dubna 2022, 11.00 hod.

sraz před zábřežským kostelem Navštívení Panny Marie na ulici Závoří

Komentovaná vycházka Zábřehem nad Odrou seznamuje zájemce s unikátním kompletně dochovaným jádrem bývalé samostatné obce, která se roku 1924 stala součástí města Ostravy. Během procházky se seznámíte s dějinami místního kostela Navštívení Panny Marie a dalšími sakrálními památkami, s historií barokně vyhlížejícího zámku, s budovou neobarokní radnice, fojtství, školních budov aj. Pozornost je věnována též založení osady, dobovým ukázkám z kronik z poslední třetiny 19. století či spolkové činnosti. Součástí vycházky je také ukázka dobových fotografií a pohlednic. Délka 90 minut (1,5 km).