Stará Hrabůvka

Neděle 23. dubna ve 14:00 –  (T. Majliš)

Sraz: tram. zastávka Provaznická

Popis: Vycházka za historií zdejšího fojtství, kostela, škol, letiště a míst spojených s minulostí obce.

Vycházka starou Hrabůvkou, jejíž podobu změnil průmyslový rozmach Ostravska, vznik zdejší haldy a po druhé světové válce výstavba sídliště. Během vycházky si přiblížíme místa, která připomínají historii zdejší obce – fojtství, kostel Panny Marie, pomník vraždy spojeneckých letců, místo bývalého hřbitova a letiště. Seznámíte se také s předními osobnostmi Hrabůvky, jakými byli například spisovatel Vojtěch Martínek. Věnovat se budeme také spolkovému a kulturnímu životu v obci – prohlédneme si tak cvičiště TJ Sokol, nebo místo, kde stávalo kino Edison. Dozvíte se také o bohaté historii zdejšího rybníkářství, výstavbě haldy a navštívíme Jubilejní kolonii, kterou Vítkovické železárny budovaly v meziválečném období pro své zaměstnance.