Zábřeh od pravěku do 2. světové války

Neděle 23. dubna v 16:30 – (P. Přendík)

Sraz: tram. zast. Zábřeh vodárna

Popis: Procházka od Výškovické ulice k Odře věnovaná pozoruhodným kapitolám z dějin Zábřehu od pravěku do roku 1945.

Zábřeh byl nepochybně původní slovanskou osadou. Málokdo ví, že na katastru Zábřehu bylo objeveno několik pravěkých nálezů. Z nich vyniká jadeititová sekyrka, vyrobené v pravěké dílně daleko od Zábřehu. Na krátkém úseku komentované prohlídky se zájemci dozví o nejstarších zmínkách o Zábřehu a o jeho nejstarších dějinách. Příběhy Odry se překleneme do 20. století: mlýn, povodně, spory. Okolí Odry nesloužilo jen zemědělství, ale také průmyslu. Povíme si o II. moravskoostravském vodovodu, o výletních restauracích a koupalištích podél Odry, navštívíme místní pramen Korýtko a naše putování zakončíme u břehu Odry, která sehrála roli při osvobození Ostravy. Součástí akce bude ukázka dobových snímků a historických map.