Podél Odry, proti proudu času

neděle 24. dubna, 9.00 hod.

sraz u křižovatky ulic Říční a U Hrůbků (v blízkosti stanice autobusů Pískové doly)

Komentovaná vycházka proti proudu řeky Odry vás seznámí s historií jednoho z nejdůležitějších vodních toků našeho kraje. Průvodce vám přiblíží jednotlivé regulační úpravy řeky, připomene velké povodně a zaměří se zejména na využití řeky a jejího okolí jak k průmyslovým, tak k rekreačním účelům. Součástí vycházky bude též ukázka historických fotografií a pohlednic? Délka 100 minut (4 km).