VZORNÉ SÍDLIŠTĚ ZÁBŘEH – BĚLSKÝ LES ANEB STALINGRAD 2019

Neděle 14. dubna 2019 v 13:30 – (Petr Přendík)

Sraz: za hotelem Bělský les (Helbich)

Popis: vycházka mapující historii osady Březí, vedle níž se po 2. světové válce začalo budovat funkcionalistické sídliště a od roku 1950 zástavba v duchu socialistického realismu

Osada Březí, která se rozkládala v okolí dnešní Plzeňské ulice při okraji Bělského lesa, dávno zanikla. Jediným pozůstatkem je funkcionalistický hotel Alberta Helbicha, jehož počátky sahají do roku 1909. V blízkosti osady, na ploše bývalých rybníků, se po 2. světové válce začalo stavět Vzorné sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský les, jehož výstavba byla po roce 1948 zastavena a opětovně zahájena v duchu tehdy preferovaného socialistického realismu (sorely). Během komentované prohlídky srovnáme standard bydlení v jednotlivých domech, zaměříme se na občanskou vybavenost sídliště, blíže se seznámíme s urbanistickým plánem tzv. Stalingradu a přiblížíme si jednotlivé objekty v okolí náměstí. Přiblížíme si minulost kulturního domu, který v letošním roce oslavil 60 let od svého otevření. Prohlídku ukončíme na okraji Bělského lesa.