ZÁBŘEH DO ROKU 1914

Sobota 19. září 2020 v 13:30 (průvodce Petr Lexa Přendík)

Sraz: před zábřežským zámkem.

Kapacita: 70 osob.

Anotace: vycházka historickým centrem Zábřehu, která přiblíží jeho dějiny od založení do roku 1914 prostřednictvím procházky, návštěvy interiérů a ukázkou dobových dokumentů.

Návštěva interiérů: ano (kostel Navštívení Panny Marie, bývalá obecná škola a pozdější radnice, Síň slávy v hasičské zbrojnici)

Popis vycházky: Zábřeh nad Odrou byl pravděpodobně osídlen již v době slovanské. Z písemných pramenů ves vystupuje poprvé v roce 1288. Oproti jiným částem dnešního městského obvodu Ostrava-Jih měl Zábřeh řadu specifik, a to nejen v otázce správy, ale také v oblasti stavebního rozvoje. Během komentované prohlídky si přiblížíme nejstarší dějiny Zábřehu, detailněji se zaměříme se na minulost čtyř nejstarších staveb: zámku, fojtství, kostela a obecné školy. Na základě mapy z let 1774 a 1833 si ukážeme, jak Zábřeh vypadal v 17. a 18. století. Na konci 19. století se díky ostravskému průmyslu začal Zábřeh prudce rozvíjet – tento trend si přiblížíme prostřednictvím ukázek významných staveb, které v tehdejší obci vznikly před vypuknutím 1. světové války. Během prohlídky nebude chybět ukázka nejstarší dochované zábřežské kroniky, navštívíme interiér kostela Navštívení Panny Marie, bývalou obecnou školu a svého času také radnici. Prohlídka bude ukončena v Síni slávy zábřežské hasičské zbrojnice.