ZÁBŘEH – DRUŽSTVO

Neděle 20. září 2020 v 9.00 –  (průvodce Petr Lexa Přendík)

Sraz: u restaurace Eliáš na České ulici

Kapacita: 75 osob.

Anotace: procházka jednou z největších zahradních čtvrtí Ostravska, která v příštím roce oslaví sté jubileum od svého založení.

Návštěva interiérů: nePopis: Zahradní čtvrť Zábřeh-Družstvo vyrůstala od roku 1921 na místě, které nám docela detailně popsal již v roce 1616 Jan Syrakovský z Pěrkova. Povíme si, k čemu v historii sloužila plocha Družstva, poté navštívíme hlavní bod oblasti – náměstí Gen. Svobody, kde si přiblížíme počátky výstavby zahradní čtvrti a její rozparcelování. Zodpovíme si, které typy bydlení čtvrť nabízela a proč. Dozvíme se informace o Josefu Chalupníkovi, který byl iniciátorem založení Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva v Ostravě-Vítkovicích a který má pamětní desku na jednom z domů okolo náměstí. Chybět nebude ani zmínka o obchodech a živnostech, které na území Družstva působily. Při překračování lávky nad Polaneckou spojkou se budeme zabývat dopravními stavbami, které v průběhu 60. let rozdělily oblast na jednotlivé segmenty. Neopomeneme ani tramvajové dráhy. Navštívíme Rottrův sad, kde si připomeneme spolkovou činnost celé oblasti, připomeneme kříž z roku 1868, povšimneme si názvů ulic v oblasti a vycházku ukončíme u hotelu, který nesl původní jméno ATOM. Vycházka bude obohacena o ukázku historických fotografií a map.